10 spørsmål å stille når du skal velge EDI-leverandør

EDI danner grunnlaget for å kunne kommunisere digitalt med dine handelspartnere, og er i dag standarden i de fleste bransjer for å kunne sende og motta bestillinger, fakturaer og andre handelsdokumenter. 

For din bedrift kan valget av EDI-leverandør være en strategisk og langsiktig beslutning, og det er derfor viktig at du setter deg godt inn i hva en aktuell leverandør kan tilby. De ulike leverandørene tilbyr gjerne forskjellige tjenester, og ved å være godt forberedt kan du velge en leverandør som dekker de tjenestene du vil ha behov for og som passer best for  nettopp deg. 

Å kommunisere elektronisk ved bruk av EDI kan gi mange gevinster gjennom effektivisering og kostnadsbesparelser. Et gjennomtenkt valg av EDI-leverandør i dag kan også spare fremtidige byttekostnader, forutsatt at leverandøren dekker dine nåværende og fremtidige behov. 

Logiq har derfor samlet 10 spørsmål vi mener er viktige å stille for å gjøre et veloverveid valg av EDI-leverandør.

Fyll ut skjema

no